Når du handler på webshoppen

Handelsbetingelser 

Handelsbetingelser

WOW PARK Billund ApS, Havremarken 15, 7190 Billund

Tlf: +45 2329 1130 Email: CVR: 40777628

Herefter benævnt WOW PARK ApS

 

§ 1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

WOW PARK ApS formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.

§ 2. BETALING

Der kan betales med Visa, MasterCard, Maestro samt VisaElectron.

Betaling skal finde sted ved onlinebetaling.

Din betaling hæves fra dit betalingskort når billetten er afsendt.

§ 3. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker via elektronisk post straks efter betaling. I tilfælde af bortkomst kan erstatningsbilletter fremsendes, hvorved de oprindelige billetter automatisk annulleres.

§ 4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Du accepterer som kunde at WOW PARK ApS opbevarer de af dig afgivne personoplysninger i forbindelse med billetkøb.

WOW PARK ApS overdrager informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til den arrangør, der afholder det pågældende arrangement, du som kunde har købt billet til.

Dette sker med henblik på, at arrangøren kan yde den optimale kundeservice, f.eks. i tilfælde af aflysninger.

WOW PARK ApS videregiver ikke oplysningerne til andre end arrangøren af det pågældende arrangement.

§ 5. ANSVARSBEGRÆNSNING

Kontroller venligst bestillingen inden betaling for at sikre dig imod fejlbestillinger.

Billetten erstattes ikke ved bortkomst, men kan genfremsendes elektronisk eller pr. brevpost.

Billetten kan KUN refunderes af arrangøren og KUN i tilfælde af aflysning.

Bestillings-, leverings- og betalingsgebyrer refunderes ikke.

WOW PARK ApS har intet vedrørende arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning eller flytning af dato for afholdelse af et arrangement eller andre reklamationer vedrørende det aktuelle arrangement.

Al henvendelse herom rettes til arrangøren, kontaktoplysninger forefindes på billetten samt på hjemmesiden hvor billetten er bestilt.

Moms udgør 20% af billetsummen inklusive billetgebyr, såfremt der er pålagt moms på arrangementet.

Gebyr for betaling med betalingskort er ikke momsbelagt.

§ 6. FORTRYDELSESRET

WOW PARK ApS fungerer udelukkende som formidler af salg af billetter mellem kunden og den arrangør, der sælger billetterne via WOW PARK ApS´s onlinesystemer.

Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

§ 7. AFTALEÆNDRINGER

WOW PARK ApS har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser eller priser med 30 dages varsel.

§ 8. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i Aarhus.


WOW PARK Hovedkontor: Havremarken 15, 7190 Billund 
CVR: 40777628 Privatlivspolitik Cookies

      

keyboard_arrow_up