Når du handler på webshoppen

Handelsbetingelser 

HANDELSBETINGELSER

WOW PARK Billund ApS, Havremarken 15, 7190 Billund

Tlf: +45 333 22 000 Email: CVR: 40777628

Herefter benævnt WOW PARK.

 

Når du handler i WOW PARKs webshop gælder følgende vilkår:

Webshoppen formidler salg af billetter, årskort og gavekort mv.
 

PRISER

Alle opgivne priser er inkl. moms og andre afgifter.

Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på webshoppen ud for den pågældende vare.

Ved betaling med firma- og udenlandske betalingskort tillægges det betalingsgebyr, som NETS pålægger indløsningen af betalingen.
 

BETALING

Der kan betales med Visa, VisaElectron, MasterCard samt MobilePay

Din betaling hæves fra dit betalingskort, når billetten er afsendt.

WOW PARKs betalingsløsning er baseret på et såkaldt SSL-Certifikat til at sikre, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering.
 

AFTALEINDGÅELSE

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når WOW PARK har registreret og modtaget betaling.

De oplysninger inkl. billede, som du afgiver ved køb behandles fortroligt, og anvendes kun i forbindelse med udstedelse og efterfølgende kontrol af billetten eller årskortet samt til fremsendelse af mail med tilbud om fornyelse af årskortet. Se i øvrigt vores Privatlivspolitik

Kontroller venligst bestillingen inden betaling for at sikre dig imod fejlbestillinger.
 

LEVERING OG FORSINKELSE

Ved køb fremsendes en e-mail med de købte billetter eller årskort. Disse er påført en unik QR kode, som skal være læsbar enten på mobil eller på print.

Husk at tjekke din uønskede e-mail. WOW PARK påtager sig ikke noget ansvar for forsinkelser i levering, som skyldes tekniske problemer.

Skulle du imod forventning ikke modtage e-mail, eller bortkommer billetterne på anden vis, kan erstatningsbilletter fremsendes, hvorved de oprindelige billetter automatisk annulleres.

Det er dit ansvar at tjekke, at oplysningerne i din e-mail bekræftelse og billetter er korrekte.
 

INDLØSNING

Hver enkelt billet og årskort er udstyret med en unik QR kode, som aflæses ved indgangen til parken. Du kan således hoppe køen over og gå direkte til indgangen.

QR koden på billetten accepteres kun én gang, og derved vil kun den første billet, som præsenteres ved indgangen bliver honoreret. Eventuelle efterfølgende kopier vil blive afvist som ugyldige.

QR koden på årskort er gyldig et år fra købsdatoen og accepteres i denne periode. Årskortet er personligt og er registreret med et billede af dig, som periodevis kontrolleres ved indgangen.
 

FORBEHOLD

På ekstra travle dage forbeholder WOW PARK sig ret til af sikkerhedsmæssige årsager at lukke parken.

Billetter købt på forhånd samt årskort garanterer ikke adgang til WOW PARK på en bestemt dag. Adgang til WOW PARK sker efter først til mølle princippet.

Af sikkerhedshensyn forbeholder vi os desuden ret til at bede gæster forlade parken, ligesom vi forbeholder os ret til at lukke aktiviteter, salgssteder og events uden forudgående varsel.
 

FORCE MAJEURE

WOW PARK kan ikke gøres aftale- eller erstatningsansvarlig, når der optræder en begivenhed (force majeure), som er uden for WOW PARKs kontrol.

Det er tilfældet ved bl.a krig, trussel om krig, naturkatastrofe, atomkatastrofe, oprør, uroligheder, terroraktiviteter, trussel om terror, ugunstige vejrforhold, brand, importforbud, sundhedskriser, epidemier og lignende sygdomsudbrud, karantæner og isolationer påberåbt af nationale myndigheder.
 

REFUNDERING

Det er ikke muligt at få refunderet ikke-indløste billetter, købte årskort eller gavekort i henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a". 

Billetten kan KUN refunderes af arrangøren og KUN i tilfælde af aflysning.
 

KONTAKT

Der kan rettes henvendelse angående handelsbetingelserne på følgende e-mail adresse: [email protected]

Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

Se også Privatlivspolitik

 


WOW PARK Hovedkontor: Havremarken 15, 7190 Billund 
CVR: 40777628 Privatlivspolitik Cookies

Travellers Choice for forlystelsesparken wow park i Billund     Travellers Choice for forlystelsesparken wow park i Skjern     kontrolrapport for forlystelsesparken wow park i Billund     kontrolrapport for forlystelsesparken wow park i Skjern

keyboard_arrow_up